Manifest Nowego Libertarianizmu

Kontrekonomia gwarantuje bezpośrednią gratyfikację tym, którzy odrzucą etatystyczne ograniczenia. Libertarianizm nagradza człowieka stosującego się do jego zasad większym poczuciem wolności osobistej i spełnienia niż jakakolwiek z wymyślonych dotychczas koncepcji. Jednak tylko Nowy Libertarianizm proponuje zreformowanie społeczeństwa i wskazanie mu moralnego, działającego w praktyce sposobu życia bez zmieniania natury człowieka. Utopie mogą być odrzucone; dostrzegamy w końcu, jak przekształcić społeczeństwo w taki sposób, żeby to ono dopasowało się do człowieka, a nie odwrotnie.
— fragment eBooka

Manifest Nowego Libertarianizmu - Samuel Edward Konkin III

O Autorze

Samuel Edward Konkin III

Samuel Edward Konkin III

Samuel Edward Konkin III (SEK3) był libertarianinem, anarchoindywidualistą, twórcą Manifestu Nowego Libertarianizmu i orędownikiem filozofii politycznej, którą nazwał agoryzmem.

Był założycielem Instytutu Agoryzmu (Agorist Institute) oraz Ruchu Lewicowych Libertarian (Movement of the Libertarian Left).

Konkin był redaktorem naczelnym i publicystą czasopism: „New Libertarian Notes” (w latach 1971–1975), „New Libertarian Weekly” (w latach 1975–1978) oraz magazynu „New Libertarian” (w latach 1987–1990).

źródło: Wikipedia

O książce

W Manifeście Nowego Libertarianizmu Samuel Edward Konkin III objaśniał, w jaki sposób – jego zdaniem – może się oddolnie wykształcić społeczeństwo libertariańskie.

Mogło to teoretycznie nastąpić w wyniku zgody społeczeństwa na zmniejszanie się wpływu państwa na ich życie w sensie personalnym, społecznym i ekonomicznym oraz przeniesienia aktywności ekonomicznych obywateli do „szarej strefy” lub na „czarny rynek” (Konkin nazywał je pokojowymi instytucjami rynkowymi), gdzie funkcjonować miały standardowe prawa wolnego rynku. W celu wyjaśnienia swojej teorii Konkin użył zwrotu kontrekonomia.

W ramach kontrekonomii Konkin wyróżnił cztery rodzaje relacji obywatela z państwem: 1) rynek biały – legalny; 2) rynek szary – czyli działania legalne, ale niesankcjonowane przez państwo; 3) rynek czarny – działania nielegalne, ale z punktu widzenia etyki libertarianizmu nieszkodliwe; 4) wreszcie rynek czerwony – działania nielegalne i szkodliwe, naruszające prawa własności i zasadę nieinicjowania agresji. Tylko ten ostatni jest według Konkina szkodliwy, a za esencję kontrekonomii uznał rynki szary i czarny – rynek biały umacnia bowiem jego zdaniem istniejący system etatystyczny.

Pobierz książkę

eBooka można pobrać nieodpłatnie, ale zachęcamy do wpłacenia nawet symbolicznej darowizny, która pozwoli nam realizować więcej ciekawych projektów.

Informacje o tym, w jaki sposób można nas wspierać, znajdziesz tutaj.

PDF EPUB MOBI

Manifest Nowego Libertarianizmu - Samuel Edward Konkin III

Chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej o libertarianizmie?

Polecamy lekturę przygotowanego przez Stowarzyszenie Libertariańskie we współpracy z Fundacją Wolności i Przedsiębiorczości oraz Instytutem Misesa Katalogu wiedzy na temat libertarianizmu.

W ostatnich latach mieliśmy do czynienia ze wzrostem zainteresowania ideą libertariańską, co przełożyło się na większą dostępność tekstów w języku polskim, traktujących o rozmaitych jego aspektach. Zdecydowaliśmy się nie tworzyć całego kursu od początku, co przy założonym przez nas stopniu szczegółowości zajęłoby kilka tomów i pochłonęło znacznie więcej zasobów niż obecnie posiadamy. Postawiliśmy na zebranie, usystematyzowanie i opatrzenie komentarzem już dostępnych tekstów tak, by umożliwić do nich dostęp szerszej publiczności.

Zobacz katalog

Nasze książki

Stowarzyszenie Libertariańskie to między innymi wydawnictwo i publikacje – wydajemy książki, artykuły, analizy, umożliwiamy publikowanie wolnościowcom, także w formie self-publishingu.

Do tej pory ukazały się wydane z naszym udziałem następujące książki:

W cieniu błękitnego orła

Jan Jakub Tyszkiewicz

Przeciw Państwu

Justin Raimondo
przekład: Jakub Wozinski

Jak zabłysnąć w swojej pierwszej pracy?

Jeffrey A. Tucker
przekład: Łukasz Frontczak

Występki to nie przestępstwa

Lysander Spooner
przekład: Patryk Wierzchoń

Wydawca

Stowarzyszenie Libertariańskie to inicjatywa osób ceniących niezależność. Naszym celem jest promocja wolności i wartości libertariańskich.

Jesteśmy zwolennikami poglądu, że swoboda ludzkiego działania powinna być ograniczona wyłącznie wolnością drugiego człowieka. Jesteśmy orędownikami swobód obywatelskich, sojusznikami dobrowolnych działań i sprzymierzeńcami idei liberalizmu i libertarianizmu. Zajmujemy się promocją naszych idei na szczeblu ogólnokrajowym i lokalnym. Wierzymy, że konkretne działania mogą zachęcić ludzi, by dostrzegli wartość wolności w życiu publicznym.

Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Stowarzyszenie Libertariańskie

ul. Szmaragdowa 30
52-215 Wrocław
kontakt@slib.pl